Univerzita Pardubice
VZDĚLÁNÍ

Univerzita Pardubice
Navigovat Navigovat Facebook

Studentská 95, Pardubice


Telefon: +420 466 036 111
E-mail: press@upce.cz
Web: www.upce.cz/

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR a má 7 fakult.

Fakultu chemicko-technologickou- FChT (založenou v roce 1950 jako VŠChT),

Fakultu ekonomicko-správní - FES (založenou v roce 1991),

Dopravní fakultu Jana Pernera - DFJP (založenou v roce 1993)

Fakultu filozofickou - FF (v roce 1992 založen Ústav cizích jazyků, později přejmenován na Ústav jazyků a humanitních studií, který byl přetransformován na samostatnou Fakultu humanitních studií v roce 2001, přejmenována v prosinci 2005 na Fakultu filozofickou),

Fakultu restaurování - FR (založenou v roce 2005),

Fakultu zdravotnických studií - FZS (v roce 2002 byl založen Ústav zdravotnických studií, který byl přetransformován na samostatnou Fakultu zdravotnických studií v lednu 2007),

Fakultu elektrotechniky a informatiky - FEI (založenou v roce 2002 jako Ústav informatiky, přejmenován v roce 2004 na Ústav elektrotechniky a informatiky, který byl přetransformován na samostatnou fakultu v lednu 2008),