Městský obvod Pardubice III
ÚŘADY A INSTITUCE

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983, Pardubice

Navigovat Navigovat
466 799 131
e-mail: posta@umo3.mmp.cz
web: www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_3.html

Cílem této stránky je informovat občany o akcích pořádaných městským obvodem, zveřejňovat důležité informace a zároveň zlepšit komunikaci mezi úřadem a občany.

Stránka slouží uživatelům facebooku pro zlepšení jejich informovanosti o aktivitách městského obvodu. Pro konkrétní dotazy týkající se např. dopravních staveb, úpravy zeleně, poplatků apod. užijte oficiální emailovou adresu posta@umo3.mmp.cz .