Kulturní centrum Pardubice
KULTURA A UMĚNÍ

Kulturní centrum Pardubice
Navigovat Navigovat Facebook

nám. Republiky 1, Pardubice, Pardubice


Telefon: 466 265 461
E-mail: info@kcpardubice.cz
Web: www.kcpardubice.cz

Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže a v rámci produkce kulturních a společenských akcí i podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích.
Kulturní centrum Pardubice realizuje své aktivity v prostorách Kulturního domu na Dubině, Kulturního domu Hronovická, v Divadle 29 a ve výstavním prostoru Mázhaus a na Zelené bráně v Pardubicích. Mimo to je pořadatelem mnoha „open“ akcí a festivalů pro děti i dospělé.