Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
VZDĚLÁNÍ

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
Navigovat Navigovat Facebook
náměstí Čs. legií 565, Pardubice


Telefon: +420466036454
E-mail: fei@upce.cz
Web: www.upce.cz/fei

Fakulta elektrotechniky a informatiky je složena z pěti kateder. Jsou to katedry elektrotechniky, informačních technologií, matematiky a fyziky, řízení procesů a softwarových technologií.

Jedná se o nejmladší fakultu Univerzity Pardubice, která nově sídlí v zrekonstruované budově na nám. Čs. legií přibližně dva kilometry od kampusu Univerzity.

Vedle vzdělávací činnosti probíhají na FEI vědeckovýzkumné aktivity, které jsou zaměřeny zejména na počítačové simulace, umělou inteligenci, počítačové sítě, optimalizaci podnikových procesů a využívání ICT v manažerské praxi.